Lịch Sinh Hoạt
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Chương Trình Sắp Đến
No events
Tìm Bài Viết
Dành Cho Hội ViênQuyên Tặng
Số lần xem bài viết : 265018

 

 

Internal Revenue Service
P.O. Box 2508
Cincinnati, Oh 45201
Ngày: 24-7-2007

 

Hội Từ Bi Quán Thế Âm
P.O. BOX 581883
ELK GROVE, CA 95758-0032

EIN của Hội: 20-5994873
DLN: 17053214007037
Liên lạc: Dorothy M Lawrence ID# 31450
Điện thoại liên lạc: (877) 829-5500
Chu kỳ kế toán chấm dứt: 31-12
Tình trạng từ thiện công cộng:
170 (b) (1) (A) (vi)
Yêu cầu mẫu đơn 990: Có
Hiệu lực miễn thuế: 27-7-2007
Tiền đóng góp được trừ thuế: có
Luật gia hạn chấm dứt: 31-12-2011

Thưa Nguyên Đơn,

Chúng tôi vui mừng báo tin quý vị rằng căn cứ vào việc xét đơn xin miễn thuế của quý vị, chúng tôi xác định tổ chức của quý vị được miễn thuế lợi tức của Liên Bang theo điều khoản 501 (c) (3) Luật Doanh Thu Nội Địa. Những đóng góp cho tổ chức của quý vị sẽ được trừ thuế dựa theo điều khoản 170 Bộ Luật. Tổ chức của qúy vị cũng được quyền nhận chúc thư, di sản, chuyển nhượng hoặc vật biếu tặng và được khấu trừ thuế dựa theo điều khoản 2055, 2106 hoặc 2522. Vì thư này có thể giúp giải quyết những thắc mắc về tình trạng miễn thuế, quý vị nên lưu giữ nó trong các hồ sơ thường trực.

Hơn nữa, các tổ chức miễn thuế theo điều khoản 501 (c) (3) được phân loại hoặc là những cơ quan từ thiện công cộng hoặc là mhững tổ chức tư nhân. Trong thời kỳ luật gia hạn có hiệu lực, tổ chức của quý vị sẽ được xem là một tổ chức từ thiện công cộng. Ngày luật gia hạn bắt đầu là ngày có hiệu lực miễn thuế và hết hiệu lực khi luật gia hạn chấm dứt như đã được trình bày ở phần đầu của thư.

Không lâu trước khi luật gia hạn chấm dứt, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị Mẫu Đơn 8734, Khóa Biểu Hỗ Trợ cho Thời Kỳ Luật Gia Hạn. Quý vị sẽ có 90 ngày sau khi thời kỳ luật gia hạn chấm dứt để hoàn tất và gởi lại mẫu đơn này. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng thư về tình trạng từ thiện công cộng của quý vị.

Xin vui lòng xem thông tin về những tổ chức được miễn thuế theo điều khoản 501 (c) (3) đính kèm để biết thêm những tài liệu hữu ích về trách nhiệm của quý vị với tư cách là một tổ chức được miễn thuế.

Nếu quý vị phân phối quỹ cho những tổ chức khác, hồ sơ của quý vị phải chứng minh rằng những tổ chức này được miễn thuế theo điều khoản 501 (c) (3). Trong trường hợp tổ chức nhận tiền không đủ tiêu chuẩn được miễn thuế theo điều khoản 501 (c) (3), quý vị phải có bằng chứng là ngân quỹ đó sẽ được dùng với mục đích phù hợp với điều khoản 501 (c) (3).

Trân trọng,
Ký tên: Robert Choi
Giám đốc, các tổ chức miễn thuế
Quyết định và Hợp đồng

Đính kèm: Thông tin về quy chế gia hạn cho các tổ chức được miễn thuế theo điều khoản 501 (c) (3).