Lịch Sinh Hoạt
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Chương Trình Sắp Đến
No events
Tìm Bài Viết
Dành Cho Hội ViênQuyên Tặng
Số lần xem bài viết : 265016

Kính Bạch Chư Tôn Đức Ni
Kính Thưa Quý Đồng Hương, Đạo Hữu, Quý Ân Nhân, Quý Hội Viên Hội Từ Bi Quán Thế Âm.
Kính Thưa Quý Vị:
 
Lễ Hiệp-Kỵ hằng năm chư Hương Linh thờ phượng tại Hội quán Hội TBQTA sẽ được tổ chức tại Hội Quán Hội TBQTA theo chương trình như sau:
 
Tối Thứ Sáu Ngày 3-11-2017 Lúc 7 giờ 30 cử hành lễ Khai Kinh Bach Phật và tụng Kinh A Di Đà.
Tối Thứ Sáu Ngày 10-11-2017 Lúc 7 giờ 30 chính thức cử hành lễ Cầu Siêu Tuyên sớ và tụng Kính Địa Tang (Phẩm thứ ba Nghiệp Duyên Chúng Sanh và Phẩm bảy Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất.)
 
Trân trọng kính mời Chư Tôn Liệt Vị, Thân nhân của Hương Linh thờ tại Hội quán Hội TBQTA, Quý Hôi Viên dành chút thì giờ đến tham dự các buổi lễ nêu trên.
 
Vui lòng sớm gởi danh sách cầu siêu về Hội TBQTA để kịp ghi sớ. Nếu năm ngoái không làm.
 
KINH CHÚC HIẾU HẠNH VIÊN THÀNH. 
 
T.M. HỘI TỪ BI QUÁN THẾ ÂM
Chơn Lạc Lê Vạn Bá