Lịch Sinh Hoạt
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Chương Trình Sắp Đến
No events
Tìm Bài Viết
Dành Cho Hội ViênQuyên Tặng
Số lần xem bài viết : 265009

Chú nguyện
Lễ Quy Y cho các đạo hữu Rùa trước khi phóng sanh.Hôm nay là ngày..., đệ tử chúng con là... pháp danh ... phát nguyện làm lễ phóng sanh (cá, rùa, chim...). Nguyện cầu an cho (cha mẹ, con cháu) là Phật tử... thân tâm an lạc, tiêu tai diên thọ, cát tường như ý. (Hoặc cầu siêu cho hương linh... Pháp danh ... siêu sanh Tịnh độ).

Tụng chú Đại Bi

Kệ giải nghiệp
Chúng loại hữu tình túc nghiệp nhiều
Do đó đời nay thân thú vật.
Hạnh ngộ thiện duyên công đức lớn
Quy y Tam Bảo tội liền tiêu.
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo
(3 lần).

Trời mênh mông, đất mênh mông
Lưới bẩy biến thành ca sa Phật
Bảy Đức Như Lai tuyên kệ phóng sanh
Bốn vị Yết Đế giúp phóng tha:
Cầm bay, thú chạy về núi thẳm
Cá, tôm buông thả dòng nước xanh
Có chúng sanh nào chưa thoát được
Sơn thần, thủy tướng phóng tha cho.
Án linh cảm hồng phấn tra (3 lần).

Đức Phật dạy
Những chúng sanh tình nhiều trí ít, sa đọa trong loài súc sanh là do xưa kia mê mờ ngu muội, không tu chánh niệm. Do đó đời nay thọ lấy
thân mệnh: mang lông, đội sừng, vi vẩy v.v... Từ dưới nước đến không trung, mỗi loài đều khác biệt, hoặc mắc lưỡi câu, hoặc sa lưới bủa, thân mạng nằm dưới gươm đao, hồn phi phách tán. Nay nhờ Đại Chúng chú nguyện thoát khỏi thân nầy, siêu sanh thắng địa. Hôm nay cung thỉnh chư Hiền Thánh khiến cho chúng hữu tình, thần tính linh thông, một lòng quy y Tam Bảo.

Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh quy y Pháp
Chúng sanh quy y Tăng.

Chúng sanh quy y Phật
Đấng phước trí vẹn toàn.
Chúng sanh quy y Pháp
Đạo thoát ly tham dục.
Chúng sanh quy y Tăng
Bậc tu hành cao tột.

Chúng sanh quy y Phật
Nguyện đời đời kiếp kiếp,
Không quy y thiên, thần, quỷ vật.

Chúng sanh quy y Pháp,
Nguyện đời đời kiếp kiếp
Không quy y ngoại đạo tà giáo.
Chúng sanh quy y Tăng
Nguyện đời đời kiếp kiếp
Không quy y tổn hữu ác đảng.

Chúng sanh đã quy y Phật
Chúng sanh đã quy y Pháp
Chúng sanh đã quy y Tăng.

Chúng sanh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra,
Chúng sanh thảy đều xin sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
Nam mô Trường Thọ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

(Thả chim, cá v.v...)

Hồi hướng
Phóng sanh pháp thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sanh mọi miền.

Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin nguyện thành.

Lời Phật Dạy
Trong Kinh Pháp Cú:
Mọi người sợ hình phạt,
Mọi người sợ tử vong.
Lấy mình làm ví dụ
Không giết, không bảo giết.

Mọi người sợ hình phạt,
Mọi người thích sống còn.
Lấy mình làm ví dụ,
Không giết, không bảo giết.

Trong Kinh Phạm Võng
Bất cứ khi nào Bồ tát thấy có người chuẩn bị giết hại sinh vật, thì vị ấy nên dùng phương tiện thiện xảo để cứu chuộc, giải thoát cho nó thoát khỏi tình trạng khốn khó và đau khổ.

Nếu là Phật tử nên vì tâm từ bi mà làm việc phóng sanh. Hãy quán sát rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả nguời nữ là mẹ ta. Từ nhiều đời ta đều thác sanh nơi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta. Nếu giết chúng để ăn thịt thời chính là giết cha mẹ ta, mà cũng chính là giết những thân cũ của ta. Tất cả thân tứ đại đều là bốn thân, bốn thế của ta, cho nên thường phải làm việc phóng sanh và khuyên bảo người khác làm. Nếu thấy người đi sát sanh nên tìm cách cứu hộ cho chúng được thoát khỏi nạn khổ.

(Tham khảo và dịch từ Kinh Nhật Tụng, Sài Gòn, 1965)

 

Add comment


Security code
Refresh