Lịch Sinh Hoạt
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Chương Trình Sắp Đến
No events
Tìm Bài Viết
Dành Cho Hội ViênQuyên Tặng
Số lần xem bài viết : 265021

ĐIỀU 1: DANH HIỆU - MỤC ĐÍCH


     KHOẢN 1: DANH HIỆU. Hội Từ Bi Quán Thế Âm (viết tắt là HTBQTA) / The Heart of Comapassion Association, Inc., là tổ chức từ thiện công cộng, bất vụ lợi.
     Giấy phép hoạt động số 2935947 do Tiểu Bang California cấp ngày 04/12/2006. ID Tax số 20-5994873. Hội được Bộ Ngân Khố Liên Bang Hoa Kỳ công nhận miễn thuế ngày 24/08/2007, và Cơ Quan Thuế Vụ Tiểu Bang California công nhận miễn thuế ngày 23/10/2007.
     Tinh thần hoạt động không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, địa phương, giới tính.

     KHOẢN 2: MỤC ĐÍCH. Mục đích của Hội là (1) giúp đỡ những người tật bệnh, hoạn nạn, nghèo khổ, và giúp phương tiện cho họ tự vươn lên trong cuộc sống; (2) thực hành từ thiện như một cách tu tập, lấy Từ Bi Hỷ Xả làm châm ngôn.
     Những trợ giúp của Hội bao gồm nhiều phương diện như tài chánh, y tế, thông dịch, tham vấn gia đình, cầu an, cầu siêu. Quỹ từ thiện của Hội chủ yếu do tiền tặng biếu của các Hội Viên, Ủng Hộ Viên và các hình thức gây quỹ hợp pháp.


     KHOẢN 3: ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT. Hội Quán của Hội đặt tại Sacramento County, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
     Địa chỉ của Hội 6520 53rd Ave., Sacramento, CA 95828.
     Hộp thư số 581883, Elk Grove, CA 95758
            Điện thoại số (916) 346-6583; (916) 541-7460; (408) 627-9297; (408) 316-1596
            Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
            Website: www.tubiquantheam.org
     Hoạt động từ thiện của Hội không giới hạn tại Sacramento County mà còn hướng đến nhiều thành phố khác tại Hoa Kỳ. Các hoạt động cứu trợ không hạn chế một nơi nào trên thế giới.

ĐIỀU 2: CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

     HTBQTA có 9 Chương Trình Từ Thiện sau đây:

1. Giúp các cháu khuyết tật và mồ côi.
2. Bệnh nhân phong cùi, bệnh nặng không tiền mua thuốc, giúp người khiếm thị, các cơ quan nghiên cứu phòng chống ung thư tại Hoa Kỳ.
3. Giúp học bổng các học sinh, sinh viên nghèo học giỏi tại Việt Nam, mở lớp học tiếng Việt miễn phí.
4. Cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni lâm trọng bệnh và giúp Thương Phế Binh tại Việt Nam gởi qua hội cứu trợ thương phế binh.
5. Giúp người già neo đơn tại Việt Nam, thăm viếng người lớn tuổi và giúp người vô gia cư tại Hoa Kỳ. 
6. Giúp xe lăn, xe lắc, xe đạp.
7. Giúp xây giếng nước sạch tại Việt Nam.
8. Cứu đói tại Châu Phi và Ấn Độ.
9. Nạn nhân thiên tai bão lụt, sóng thần, động đất nặng nề trên thế giới.

ĐIỀU 3: HỘI VIÊN - ỦNG HỘ VIÊN - CỘNG TÁC VIÊN

     KHOẢN 1: HỘI VIÊN. Những người có thiện tâm và chấp nhận Nội Quy nầy đều có thể trở thành Hội Viên Hội Từ Bi Quán Thế Âm và trực tiếp tham gia thường xuyên các hoạt động của Hội.
     Mỗi Hội Viên được yêu cầu điền Phiếu Ghi Danh Hội Viên và góp nguyệt liễm $5 (năm Mỹ Kim). Sau ba tháng sinh hoạt đều đặn, Hội Viên được chính thức làm lễ Phát Nguyện Thực Tập Bồ Tát Đạo, vừa cầu Giác Ngộ Giải Thoát vừa cứu giúp chúng sanh. Hội Viên tự ý không duy trì sinh hoạt trong sáu tháng sẽ không được tham gia bầu cử, ứng cử, hay đề cử các chức danh hành chánh của Hội.

     KHOẢN 2: ỦNG HỘ VIÊN. Ủng Hộ Viên là những người trợ giúp tinh thần, công sức, tài chánh, hay vật chất cho Hội nhưng không có điều kiện trực tiếp tham gia sinh hoạt thường xuyên.

     KHOẢN 3: CỘNG TÁC VIÊN. Cộng Tác Viên là Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Quý Tu Sĩ Các Tôn Giáo Bạn, hoặc các Nhóm Từ Thiện đã hoạt động trên 5 năm, tình nguyện làm nhịp cầu liên lạc giữa các Bạn Nghèo với HTBQTA. Cộng Tác Viên giúp giới thiệu danh sách những người tật bệnh, hoạn nạn, nghèo khổ tại địa phương cư trú và giúp Hội chuyển tịnh tài trợ giúp đến tận tay các Bạn Nghèo đó. Cộng Tác Viên hoàn toàn tự nguyện tự túc mọi chi phí đi lại hoặc ăn trưa, và không đòi hỏi bất cử quyền lợi nào cả.

     KHOẢN 4: TƯƠNG TRỢ. Hội Viên, Ủng Hộ Viên, Cộng Tác Viên nên giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và tu học như anh chị em trong một ngôi nhà tâm linh. Danh tánh tứ thân phụ mẫu quá cố của Hội Viên, Ủng Hộ Viên, Cộng Tác Viên, nếu có yêu cầu, được ghi vào Sổ Hiệp Kỵ Chư Hương Linh Hằng Năm nhân dịp Lễ Chu Niên của Hội vào ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia (19 tháng 9 âm lịch).

     KHOẢN 5: ĐẠI HỘI HỘI VIÊN nhóm họp mỗi năm một lần vào tháng 12.

ĐIỀU 4: TỔ CHỨC

     KHOẢN 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC. Mọi hoạt động của Hội đều do hai đơn vị sau đây tổ chức và điều hành: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và BAN ĐIỀU HÀNH. Ngoài ra, Hội còn có sự hướng dẫn tinh thần của CHƯ TÔN ĐỨC CỐ VẤN GIÁO HẠNH.
     (1) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ là đơn vị tổ chức cao nhất của HTBQTA, chịu trách nhiệm trước Pháp Luật, công chúng, và toàn thể Hội Viên, Ủng Hộ Viên, Cộng Tác Viên của HTBQTA. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ có trách nhiệm ghi danh lập Hội, báo cáo nhân sự theo định kỳ cho Tiểu Bang California, tổ chức, điều hợp và kiểm soát tất cả mọi hoạt động của Hội. Thành phần Hội Đồng Quản Trị gồm có một Hội Trưởng, một Hội Phó, một Thư Ký, một Thủ Quỹ, và các Thành Viên.
Hội Đồng Quản Trị họp mỗi năm hai lần vào tháng 02 và tháng 10. Các buổi họp đặc biệt do Hội Trưởng triệu tập. Hội Đồng Quản Trị đề cử hai Thành Viên tham gia Ban Điều Hành và ủy nhiệm cho Ban Điều Hành sắp xếp nhân lực để thực hiện kế hoạch hằng năm do Hội Đồng Quản Trị đề ra.
     (2) BAN ĐIỀU HÀNH chịu trách nhiệm trước HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ về các hoạt động tu tập và làm việc thiện của Hội, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động thu chi tài chánh, khai thuế Liên Bang và Tiểu Bang hằng năm.
BAN ĐIỀU HÀNH gồm có một Giám Đốc, từ 1 đến 3 Phó Giám Đốc, một Thư Ký và một Thủ Quỹ. Tùy theo nhu cầu hoạt động, Ban Điều Hành có thể thành lập các Ban Chuyên Môn, mỗi Ban có một Trưởng Ban phụ trách. Ban Điều Hành sẽ báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị các hoạt động của Hội trong các kỳ họp của Hội Đồng. Riêng phần thu chi tài chánh cần được tường trình bằng văn bản cứ 3 tháng một lần. Các văn bản tường trình gởi đến Thư Ký Hội Đồng Quản Trị để lưu hồ sơ và sao gởi đến tất cả Thành Viên Hội Đồng Quản Trị để kính tường.
     (3) BAN CỐ VẤN GIÁO HẠNH: Để hỗ trợ cho tâm nguyện của Hội là làm việc thiện như một cách tu tập, Hội cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni giới hạnh trang nghiêm, có duyên lành với Hội, để hướng dẫn cho việc tu tập nội bộ ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời giúp Hội Viên chuyển hóa các khó khăn trong khi làm việc thiện và đời sống hằng ngày.
Trước tình trạng tế nhị hiện nay về niềm tin tôn giáo nói chung và Phật Giáo nói riêng, HTBQTA chọn hướng đi uyển chuyển, tránh những va chạm về tôn giáo, hệ phái, pháp môn, và những điều đang còn gây nhiều tranh luận để chuyển tâm vào việc thiện và tu tập.

     KHOẢN 2: NHIỆM KỲ. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành là ba (3) năm.

     KHOẢN 3: TÚC SỐ HIỆU LỰC MỖI BUỔI HỌP. Các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Điệu Hành có hiệu lực khi có đa số ½ thành viên đơn vị tham dự. Các quyết định cũng có hiệu lực khi đạt được đa số quá bán (½) tham dự viên. Trong trường hợp số phiếu bằng nhau, ý kiến của Hội Trưởng hay Giám Đốc là quyết định.

     KHOẢN 4: PHÂN NHIỆM TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
     (1) Hội Trưởng: Chịu trách nhiệm tổng quát về mọi hoạt động của HTBQTA, là Chủ Tài Khoản của Hội tại Wells Fargo Bank. Hội Trưởng cùng Thư Ký và Thủ Quỹ HĐQT đồng ký tên trong báo cáo nhân sự định kỳ với Tiểu Bang California.
     (2) Hội Phó: Soạn thảo các kế hoặc làm việc thiện và tu tập hằng năm của HTBQTA, đồng thời giúp Ban Điều Hành thực hiện tốt đẹp các chỉ tiêu, kế hoạch đã nêu ra. Thay thế Hội Trưởng khi Vị nầy vắng mặt.
     (3) Thư Ký: Lưu giữ các hồ sơ căn bản của HTBQTA, viết Biên Bản họp HĐQT, lưu giữ và sao gởi các bản tường trình tài chánh mỗi tam cá nguyệt của Ban Điều Hành đến các Thành Viên HĐQT.
     (4) Thủ Quỹ: Ký tên và báo cáo nhân sự HTBQTA theo định kỳ tại Tiểu Bang California.
     (5) Thành Viên HĐQT: Nhóm họp HĐQT mỗi năm 2 lần để góp phần xây dựng HTBQTA ngày một tốt đẹp hơn.

     KHOẢN 5: PHÂN NHIỆM TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
     (1) Giám Đốc: Có trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, tài sản, sắp xếp nhân lực, và điều hành mọi hoạt động từ thiện và tu tập của HTBQTA theo kế hoạch hằng năm của HĐQT.
     (2) Phó Giám Đốc: Phụ tá Giám Đốc trong mọi công việc của Hội và thay thế Giám Đốc khi vị nầy vằng mặt.
     (3) Thư Ký: Đảm nhiệm tất cả công việc hành chánh, viết biên bản các buổi họp và lưu giữ các văn thư, sổ sách của Hội.
     (4) Thủ Quỹ: Đảm nhiệm vai trò bookkeeper của Hội, có trách nhiệm quản lý tiền bạc, lưu giữ chứng từ thu chi và sẵn sàng công bố tài chánh cho Hội Đồng Quản Trị khi cần thiết. Tất cả chi tiêu của Hội trên $100 (Một trăm Mỹ kim) ngoài chữ ký của Thủ Quỹ còn có thêm chữ ký của Giám Đốc.
     Phụ tá Thủ Quỹ đảm nhiệm vai trò recorder của Hội, có trách nhiệm (1) nhận tiền, (2) viết biên lai thu, (3) nộp tiền mặt và check vào ngân hàng, (4) chuyển biên lai deposits vào ngân hàng cho bookkeeper ghi vào sổ kế toán.

     KHOẢN 6: LÀM VIỆC KHÔNG LƯƠNG. Tất cả Thành Viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành hoàn toàn làm việc thiện nguyện và không có lương bổng hay bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên, nếu Hội vận động được các doanh nghiệp hỗ trợ ngân quỹ hành chánh cho hoạt động của Hội, Hội sẽ trích một phần tịnh tài hoàn lại tiền xăng đi lại cho các thành viên. Các chi phí hợp lý trong khi thực hiện nhiệm vụ đều được thanh toán nhưng phải có hóa đơn đính kèm.

ĐIỀU 5: NĂM TÀI CHÁNH

     Năm tài chánh của Hội bắt đầu ngày đầu tháng một (01/01) và kết thúc vào ngày cuối tháng mười hai (31/12) mỗi năm.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI và THÔNG QUA NỘI QUY

     Nội Quy nầy căn cứ vào Điều Khoản Lập Hội (Articles of Incorporation) số 2935947 ngày 04/12/2006 của Tiểu Bang California. Mọi sửa đổi Điều Khoản Lập Hội và Nội Quy nầy phải được Đại Hội Hội Viên thông qua với đa số ⅔.
     Nội Quy nầy gồm có sáu điều, có hiệu lực kể từ ngày Đại Hội Hội Viên thông qua và được những người ký tên sau đây xác nhận.

Làm tại Sacramento ngày 23 tháng 7 năm 2017