Lịch Sinh Hoạt
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Chương Trình Sắp Đến
No events
Tìm Bài Viết
Dành Cho Hội ViênQuyên Tặng
Số lần xem bài viết : 265024

Các Tin Tức Khác

Bao gồm những thông tin khác của Hội 

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

Trân trọng thông báo quý Anh-Chị-Em Hội-viên HTBQTA và Quý Ông, Bà, Cô, Chú Ân nhân, Ủng hộ viên được rõ:
Theo tinh thần buổi họp của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Ngày 23/7/17 tại Hội quán HTBQTA. Cả Hội Đồng Quản Tri và Ban Điều Hành đồng thuận đề cử Đạo Hữu Đồng Duy LÊ NGỌC LUÔN là thành viên của HĐQT thay thế Đ/H Hoàng Hữu Vui xin rút lui. Đồng thời Đ/H Đồng Duy cũng được công cử CỐ-VẤN Ban Điều Hành và kim nhiệm KIỂM SOÁT VIÊN thay thế Đ/H Đoàn Diễm Thi xin thôi việc.
 
Hiệu lực kể từ ngày ra thông báo này.
Nhờ Đ/H Trương Quý Kiệt thông báo rộng rãi trên Website của Hội.
 
Sacramento, ngày 20 tháng 08 năm 20017.
 
T.M HỘI TỪ BI QUÁN THÊ ÂM
Giám Đốc Ban Điều Hành
Chơn Lạc Lê Vạn Bá
 
Các bài viết khác...