Lịch Sinh Hoạt
April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Chương Trình Sắp Đến
No events
Tìm Bài Viết
Dành Cho Hội ViênQuyên Tặng
Số lần xem bài viết : 265011

Phật Pháp

Trang này lưu lại những Kinh Văn và Bài Viết về Phật Pháp...

Ngày 29/06/2014, chúng con có duyên lành tham dự Khóa Tu Tịnh Độ do Hòa Thượng Thích Trí Đức hướng dẫn tại San Jose. Khóa Tu 2 ngày do Đạo Tràng Tịnh Viên tổ chức rất trang nghiêm thanh tịnh, có khoảng 250 Liên Hữu từ thung lũng Hoa Vàng và nhiều thành phố khác cùng về tham dự.

Hòa Thượng Thích Trí Đức xuất gia tu hành từ nhỏ với Hòa Thượng Thích Chúng Lạc, thuộc hệ phái chùa Hải Đức, Huế. Thầy nhập thất chuyên tu Tịnh Độ 20 năm tại miền núi Riverside. Hiện nay Thầy là Viện Chủ Đạo Tràng Liên Trì Hải Hội tại thành phố Homeland, quận hạt Riverside, California.

Qua những lời khai thị đầy cảm ứng của Thầy, chúng con cảm nhận Pháp Môn Tịnh Độ vẫn dung hợp với truyền thống Thiền Tịnh Mật đồng tu, và Đức Phật A Di Đà cùng cõi Tây Phương Cực Lạc là có thật trong vũ trụ vô lượng tỉ tỉ tinh cầu hiện nay! Quý Liên Hữu tham dự Khóa Tu Tịnh Độ nầy vốn từ nhiều truyền thống thực hành khác nhau, nhưng ai cũng tiếp thu được rất nhiều lợi lạc. Chẳng hạn phần nói về Bốn Tầng Công Phu của Pháp Môn Tịnh Độ, xin tóm lược như sau:

- Tầng 1: Cung kính. Phẩm chất đầu tiên của người niệm Phật là lòng chí thành cung kính đối với Tam Bảo và tin sâu, nguyện thiết đến cõi Phật A Di Đà. Người tu nhìn tượng Phật như Ngài đang hiện diện trước mắt, vì vậy mà cung kính, tha thiết lễ lạy. Càng lạy Phật sát đất, cái bản ngã tự cao tự đại của mình càng hạ thấp xuống, nhờ vậy mà nghiệp chướng được tiêu trừ, đạo đức tâm linh mới thực sự phát ra. Vậy nên có câu: "Lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa; Niệm Phật một câu, phước tăng vô lượng".

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...